Selhorntinden og Steintunga

"Urruoh jasskas"

Her har du muligheten til å ligge på magen å stirre rett ned i steinura over 300 meter under deg. På kanten skal du ta det med ro, "Urruoh jasskas"! Det er langt ned. Turen går gjennom typisk norsk kultur og naturlandskap.

Turbeskrivelse, hike description

"Urruoh jasskas"

Norsk

Fottur

Tid: Ca 4-5 timer

Årstid: Vår, sommer og høst

Utstyr du må ha: Fjellsko, vindtette klær og ellers klær etter vær, egen mat og vannflaske

Guiden stiller med: Førstehjelpsutstyr, kart og kompass, GPS. 

Turen til Selhornet er middels krevende. Turen starter nede ved Auren og første tredel går langs en traktorvei i skogsterreng. Der veien slutter vil vi komme rett inn i typisk norsk fjellterreng. Det vil være mulligheter til å fylle vannflasker underveis i bekker og fjellvann. Før selve toppen vil vi få se spor etter at vann har gravd ut i berget. Toppen er selve Selhorntinden og vi har en flott utsikt. Etter toppen beveger vi oss ut på selve hornet. Ute på kanten skal an være litt forsiktig siden kanten leder rett ned. Man kan føle litt sug i magen når man legger seg ned på kanten og ser ned i steinura under. Det er laaaangt ned!

English

Hike

Duration: 4-5 hours

Season: Spring, summer and autumn

Yuo got to bring: Hikingboots, windproof clothes and clothes for the weather that day, your own food and waterbottle.

The guide brings: First aid kit, map and compass, GPS.

The hike to Selhornet is medium physical demanding. The hike starts down by Auren and the first third of the hike is an old forest road in wooden terrain. Where the road ends we will start hiking in typical norwegian mountainterrain. There will be opportunity to refill our waterbottles during the hike from small streams and mountainwaters. Just before the summit we kan see that the water has been shaping the mountain. On the highest point, Selhorntinden, we have a magnificent view. After that we will move on to "the horn" it self. On the edge we have to be carefully, its a long way stright down. You can probably feel it in your stomach when you lie down on the edge and stares down in the scree down under. It is a far way down!