Sami lavvolife
Traditions and religion

Come inside the sami lavvo and feel the atmosphere around the fire. Learn about the sami religion and some of the gods, joik and the sami drum. 

Listen, feel and sense

"Gåbddá"

Norsk

Lokalitet i og ved lavvo

Tid: 1-3 timer

Årstid: Hele året

Dere møter meg ved lavvoen og vi starter med å lære og kaste lasso. Etterpå går vi inn i lavvoen der vi fyrer bål og koker kaffe. Der får du høre litt om samisk religion og noen guder, samisk joik og den samiske trommen og bruken av den. Kanskje du kan prøve å tolke trommens tegn?

English

Locality by and inside the lavvo

Duration: 1-3 hours

Season: All year

You will meet me by the lavvo and we start with learning lassothrowing. Afterwards we go innside the lavvo and make a fire and make som coffie. You will learn about sami religion and some of their gods, sami joik and the sami drum and its usage. Perhaps you will try to intrepret the signs on the skin of the drum?