Aurora borealis

Guaksagh

Northern light is magical and have many myths around it. In the lavvo you will learn more about this phenomenon. In the warmth and ligth from the fire you will hear some of this myths and some facts. Booking can also be made by:  https://www.explorana.no/ 

Guaksagh, guaksagh lipp lipp li..

Old sami childrens rhyme

Nordlyset er vakkert og magisk. Få naturfenomener har trollbundet oss mennesker som dette fenomenet. Nordlyset har skapt mange myter og historier verden over. Lyset du kan høre, forfedrene sees i lyset, barn som blir unnfanget under nordlyset skal visst nok få fordeler i livet mm. Samiske barn lærte at man ikke skulle terge nordlyset for da kom det og tok dem. Men hva er egentlig nordlyset? Hvordan oppstår det? Kan du høre det? 

Nordlysaften

Lokalitet: Lavvo, ute i tillegg om klarvær.

Tid: 2-3 timer

November til februar

I lavvoen får dere oppleve bålets magi og lære om nordlys og samisk lavvoliv. I lavvoen får dere en nordlyspresentasjon og lære om nordlyset. Om det er klarvær vil vi gå på utsiktspunktet ca. 600 meter unna der det er minimalt med lysforurensing for å se etter Nordlyset. Det vil også bli litt samisk fortelling og overtro rundt dette fenomenet. Man skulle ikke erte nordlyset for da kunne det komme å ta deg. Som barn lærte man også en regle som man kunne si og da ble nordlyset «levende». Men om man ertet for mye kunne man bli tatt av nordlyset. Vi skal erte det bare litt....

Det vil bli ekte bålkaffe og tørket hjerte.

Booking kan også bli gjort hos: https://www.explorana.no/ 

Northern light evening

Location: Lavvo, outside if there is clear sky

Time: 2-3 hours

Nowember to february

Inside the lavvo you will experience the magic from the fire and learn about the northern light and sami lavvolife. Here you will see an presetation and learn about the northern light. If the sky is clear we will go to an viewpoint ca 600 meters from the lavvo with minimal lightpollution to look for the northern light. You will also hear about samie storie and superstition around this phenomenon. You should never tease the northern light because it could come and take you away. Sami children learned a rhyme that could make the northern light "alive". But if you teased it to much you could be taken by the northern light. We shall only tease it just a litle bit...

It will be served coffe made on the fire and traditional dryed meat.

Booking can also be made by: https://www.explorana.no/